Your search returned 3709 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
21. ನನ್ನ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತ

by ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಡಿ.

Edition: ಎರಡನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ. Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2011Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: K340.020072 SHI] (2).

Place hold Log in to add tags. Add to cart
22. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ

by ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಡಿ.

Edition: ಎರಡನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ. Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2011Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: K340.020072 SHI] (2).

23. ನನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತ

by ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಡಿ.

Edition: ಎರಡನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ. Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2011Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: K340.020072 SHI] (2).

24. ವಕೀಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಧಮ೯

by ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಬಿ. ವೆಂ.

Edition: ಮೊದಲನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ. Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2008Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: K340.020072 PUT] (2).

25. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧೀ ಕಾನೂನು

by ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಬಿ. ವೆಂ.

Edition: ಮೊದಲನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ. Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2008Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: K340.020072 PUT] (2).

26. ನಾಗರಿಕ ವಿವಾದಗಳ ವಿಚಾರಣಾ ವಿಧಾನ

by ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಬಿ. ವೆಂ.

Edition: ಮೊದಲನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ. Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2010Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: K340.020072 PUT] (2).

27. ಸಂಸದೀಯ ಇತಿಹಾಸ

by ಒಡೆಯರ್, ರೇವಯ್ಯ.

Edition: ಎರಡನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ. Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2011Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: K342.020 072 ODE] (2).

28. ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಮಂಡಲ

by ಒಡೆಯರ್, ರೇವಯ್ಯ.

Edition: ಎರಡನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ. Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2011Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: K342.020 072 ODE] (2).

29. ರಾಜ್ಯಪಾಲ : ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

by ಒಡೆಯರ್, ರೇವಯ್ಯ.

Edition: ಎರಡನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ. Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2011Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: K342.020 072 ODE] (2).

30. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪದ್ದತಿ

by ಒಡೆಯರ್, ರೇವಯ್ಯ.

Edition: ಎರಡನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2011Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: K342.020 072 ODE] (2).

31. ಕಾನೂನು ಕರುಡುಗಾರಿಕೆ

by ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಚಾಯ೯, ಹೆರಕಲ್.

Edition: ಎರಡನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ. Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2011Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: K342.020 072 PRA] (2).

32. ಶಾಸನಗಳ ಪರಿಷ್ಕರ‍ಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಯೋಗ

by ಶ್ರ‍ೀಧರ, ಜಿ.

Edition: ಎರಡನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ. Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2011Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: K342.020 072 SRI] (2).

33. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸಕಾ೯ರಗಳು : ಒಂದು ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ

by ಒಡೆಯರ್, ರೇವಯ್ಯ.

Edition: ಮೊದಲನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ. Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2011Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: K342.020 072 ODE] (2).

34. ಭಾರ‍ತದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಪದ್ದತಿ

by ಒಡೆಯರ್, ರೇವಯ್ಯ.

Edition: ಮೊದಲನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ. Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2008Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: K342.020 072 ODE] (2).

35. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು : ಮಾನವತೆಯ ಶಾಸನ ರೂಪ

by ಒಡೆಯರ್, ರೇವಯ್ಯ.

Edition: ಎರಡನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು ; ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2011Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: 340.020 072 ODE] (3).

36. ಉತ್ಪನ್ನ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಾನಕಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆ

by ಪಾಟೀಲ, ಆರ್. ಅಶೋಕ.

Edition: ಮೊದಲನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ. Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2008Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: 340.020 072 PAT] (2).

37. Social security for the aged in India

by Patil, G B.

Publisher: Bangalore: Navarathna Printers, 2008Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: 340.020072 PAT] (2).

38. ಅಪರಾಧ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಭಾರತಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನು

by ಪಾಟೀಲ, ಜಿ.ಬಿ.

Edition: ಮೊದಲನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ. Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2008Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: 340.020 072 PAT] (2).

39. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾತಂತ್ರ್ಯ: ಒಂದು ಪರಾಮರ್ಶೆ

by ಶ್ರ‍ೀಧರ್, ಜಿ.

Edition: ಮೊದಲನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ. Publisher: ಬೆಂಗಳುರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2014Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: 340.020 072 SHE] (2).

40. ಬ್ರೀಟಿಷ್ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಆಡಳಿತಕ್ರಮ: ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ದತಿ

by ಕೇಶವಶಮ೯, ಕೆ.

Edition: ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ. Publisher: ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, 2014Availability: Items available for loan: Bangalore University Library [Call number: 340.020 072 KES] (2).

Copyright © 2019 Bangalore University, Bangalore. All Rights Reserved.
You are Visitor No.
Web Counter

Powered by Koha